• 04 nov

  Hur får vi en säker och trygg kollektivtrafik? Externt seminarium

  4 nov kl. 09:00-11:00

  Plats: Digitalt

  Hemsida

  Västtrafik och Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en digital konferens

  Säkerhet och trygghet i Västra Götalands kollektivtrafik och vid våra resecentrum är en högaktuell fråga. Det ställer stora krav på trygghetsskapande åtgärder. Nu bjuder Västtrafik och Länsstyrelsen i Västra Götaland in till en digital konferens på detta tema med syfte att arbeta tillsammans med att skapa trygghet. Frågor som vi kommer att ta upp: Covid-19 – Hur har Västtrafik arbetat kring pandemin? Har vi en ny otrygghetsfaktor? Länsstyrelsen - rapport om droger i offentliga miljöer. Trygghetsvärdar - hur påverkas medborgare av en trygghetsvärd? Vi gör intervjuer på scen med trygghetsvärdar från Göteborg och Stockholm. STK – Västtrafiks metod för att samverka i trygghetsskapande åtgärder i och kring kollektivtrafiken. Vi vänder oss till dig som arbetar för att förebygga brott och otrygghet i offentliga miljöer, trafikoperatörer, poliser, kommunanställda, kollektivtrafikmyndigheter och du som är intresserad av att arbeta med detta.