• 25 nov

    Användarträff Förarcertifiering Serviceresor

    25 nov kl. 09:00-16:00

    Plats: Digitalt. Teamslänk sänds ut till anmälda några dagar innan mötet

    Träffen är för medlemmar som använder utbildningskonceptet Förarcertifiering Serviceresor.


    Anmälan senast den 19 november.