• 13 apr

    Ökad samverkan kring kamerabevakning

    13 apr kl. 09:00-12:00

    Plats: Digitalt möte via Teams

    Välkomna till ett samverkansmöte kring frågor som rör kamerabevakning. Under mötet kommer Västtrafik att presentera utkast till riktlinjer och arbetssätt/metodik för bedömning av ny kamerabevakning. Sedan kommer Länsstyrelsen i Västra Götaland att berätta om brottsförebyggande arbete och därefter blir det en gemensam diskussion kring bland annat kompetens och bemanning, ansvarsfördelning RKM/Trafikföretag och hur vi kan arbeta bättre tillsammans. Målgrupper för mötet är ansvariga hos våra medlemmar för säkerhetsfrågor, kamerabevakning och personuppgiftssansvariga.


    Anmälan senast den 8 april.