• 27 okt

    Upphandlingsseminarium Serviceresor

    27 okt kl. 09:00-15:15

    Plats: Digitalt

    Arrangemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Svensk Kollektivtrafik/Svenska Färdtjänstföreningen. Ur programmet: • Bawer Coskun som är t.f Förbundsdirektör/VD för Svenska Taxiförbundet kommer att berätta om pandemin – vad har hänt och vad får det för effekter för taxibranschen?. • Det finns många så kallade plus-tjänster inom färdtjänsten. Henry Freij - som under många år hållit i kursverksamheten hos SFF samt varit huvudförfattare till SSF:s böcker om riksfärdtjänst och färdtjänst – har ett avsnitt om ”vilken service och vilka insatser behöver man ge enligt lag under färdtjänstresa”. • Per Tranström från Lund berättar om problem vid utvärdering av kvalitét • Malmö kommun har gjort en upphandling av planerings- och ruttsystem. Lars Hellström förmedlar sina erfarenheter av den upphandlingen. • Johan Wahn och Linda Lawrence Brown från redovisar sina erfarenheter från Västtrafiks upphandling av serviceresor samt digitalt verktyg för etablering av nytt avtal • Mats Hjälm från Transportstyrelsen berättar om myndighetens arbete med att modernisera kraven på taxiförarbehörigheten • Josefin Damberg och Ronny Lövstrand från RISE (Research Institutes of Sweden) berättar om hur arbetet med ett nytt EU direktiv kan påverka vilka uppgifter som man får sända ut till taxibilens taxameter


    Anmälan senast den 22 oktober.