• 20 maj

  Nätverksträff Trafikutvecklare

  20 maj kl. 09:00-12:00

  Plats: Teams

  Tema Anropsstyrd trafik

  *Skånetrafiken startar PLUS-trafik. Vad är det? Kan det ersätta vanliga kollektivtrafik? Jonas Johansson, Skånetrafiken berättar om tankar och erfarenheter från driftstart 1 maj. *Laget runt - erfarenhetsutbyte och status kring anropsstyrd trafik *Hur ser framtidens anropsstyrda trafik ut? Eva Frank Gredeholt, PlanIT, Martin Andersson, DRT Solutions och Tommy Winterskiöld Vestlie, IUS innovation ger sina tankar och diskuterar med nätverket. Teamslänk sänds ut till anmälda senast dagen innan mötet.


  Anmälan senast den 17 maj.