• 24 maj

    VD/Förvaltningschefsmöte

    24 maj kl. 13:00-15:00

    Plats: Digitalt via Teams

    På vårens träff för Vd:ar och förvaltningschefer kommer fokus att ligga på coronaläget, med insikter, kundfokus och planer för omstart – både nationellt och landet runt. Dessutom presenteras aktuellt resultat från Kollektivtrafikbarometern. Teamslänk skickas till anmälda några dagar innan mötet.


    Anmälan senast den 21 maj.