• 14 okt

    Användarträff Kollektivtrafikbarometern

    14 okt kl. 09:00-14:00

    Plats: Digitalt via Teams

    Programmet innehåller punkter kring frågor i och om undersökningen, om kommande årsrapport och kommande årsbeställning samt om vår gemensamma webbportal. Innan mötet kommer användarna i nästa vecka få en del frågor att besvara som vi sammanställer innan mötet. Länk till mötet sänds ut dagen innan mötet till de som bokat sig.


    Anmälan senast den 12 oktober.