• 25 nov

    Samverkansforum Punktlighet

    25 nov kl. 09:00-16:00

    Plats: Götgatan 14

    Möte för punktlighetsansvariga hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

    Inbjudan och anmälan om deltagande sker via Outlook. Kontakta Cornelis Harders för mer information.