• 10 feb

  Kollektivtrafik och mikromobilitet - behov av ett fungerande samspel

  10 feb kl. 13:00-14:00

  Plats: Via Teams

  Kollektivtrafik och mikromobilitet - behov av ett fungerande samspel

  Kollektivtrafiken är idag en del av dagens stora mobilitetspussel. En annan pusselbit är mikromobilitet i form av elsparkcyklar som nu finns i flera av landets städer. För den enskilde resenären har tillgången på dessa ökat på antalet tillgängliga mobilitetstjänster och utmaningen för alla mobilitetsaktörer är nu att göra resandet så enkelt, bekvämt och smidigt som möjligt för resenären. Det ställs därmed nya krav på samverkan och samarbeten. På den här föreläsningen får vi ta del Johans Sundmans erfarenheter av hur Stockholm stad jobbar med den här frågan, och hur de med hjälp av tillgängliga data från bland annat elsparkcyklar och geofencing bidrar till den totala mobilitetsutvecklingen i staden. Länk till mötet via Teams skickas ut ett par dagar innan mötet äger rum. Varmt välkomna!


  Anmälan senast den 9 februari.