• 16 mar

    Frida Användarförening

    16 mar kl. 09:00-16:00

    Plats: digitalt via Teams

    Digitalt vårmöte för FAF

    Nordic Port skickar ut ett mail till medlemmar i Användarföreningen och kommer även att skicka en möteskallelse i kalendern, ni anmäler er till mötet helt enkelt genom att besvara den kallelsen. Får ni ingen kallelse eller om något krånglar så kontakta Anna Enskog på Nordic Port. Utöver de obligatoriska agendapunkterna kommer mötet bland annat att bjuda på fortsatt arbete runt ökad användbarhet i FRIDA i olika former samt en inblick i hur Nordic Port arbetar med utveckling och kvalitetssäkring av FRIDA . Ett detaljerat program kommer att skickas ut i god tid innan mötet. Anmälan senast 2 mars