• 24 maj

    Årsstämma

    24 maj kl. 15:00-16:00

    Plats: Teams. Länk skickas med handlingar ca två veckor innan.

    Årsstämman är för aktiva medlemmar. I enlighet med Svensk Kollektivtrafiks stadgar 5 § skall ärende som aktiv medlem önskar behandla på ordinarie stämma inlämnas senast 2 månader före stämman, dvs senast den 24 mars. Handlingar och Teamslänk utsändes ca två veckor innan.