• 31 maj

    Tankesmedja TTT Punktlighet i RKM-trafik

    31 maj kl. 13:00-16:30

    Plats: Svensk Kollektivtrafik, Götgatan 14, Stockholm

    Målet med tankesmedjan är att med fokus på punktlighet i upphandlad tågtrafik genomföra workshop inom tre områden: 1. Avtalsuppföljning och nyckeltal (TTT använder RT+5 till slutstation, medan RKM ofta mäter undervägspunktlighet RT+3) 2. Digitalisering och nya tjänster (Nya förarstödsystem, Bättre Trafikinformation, Effektivare Trafikledning, Digital graf/C-DAS) 3. Trafikplanering och kapacitetsfördelning (mer långsiktig och flexibel process med MPK och TTR, utveckling av ”takt-tidtabeller”)