• 29 aug

  Kick-Off undergrupper MERIT

  29 aug kl. 10:00-15:00

  Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

  Hitta hit

  Kick-Off för undergrupperna för Hållbarhet, Samordning, System samt Trafik & fordon inom MERIT-Nätverket

  Befintliga grupp-medlemmar, intresseanmälda och för de som är intresserade att aktivt ingå i någon av undergrupperna. Kanske du eller några av dina kollegor bör vara med, sprid gärna detta inom er organisation. Under förmiddagen har vi en gemensam inledning och workshop. Eftermiddagen har vi workshops i respektive undergrupper. Kick-Offen är kostnadsfri. I programmet informeras om vad undergruppernas syften och deras tänkta arbetsområden. Undergrupperna för Hållbarhet, Samordning, System samt Trafik & fordon, befintliga gruppmedlemmar, intresseanmälda och för de som är intresserade att aktivt ingå i någon av grupperna. Kick-Offen är endast för de organisationer som är aktiva eller associerade medlemmar(såsom RKM, Länstrafikbolag, kommunalförbund, primärkommuner, SFF).


  Anmälan senast den 25 augusti.

  Kostnadsfri avbokning för evenemanget senast den 28 juli, därefter debiteras full avgift.