• 04 okt

    Användarträff Kollektivtrafikbarometern

    4 okt kl. 09:30-16:00

    Plats: Stockholm/Teams

    Välkommen till vår årliga användarträff för Kollektivtrafikbarometern. Under mötet kommer vi bland annat att gå igenom året som gått, utveckling i portalen och enkäten samt diskutera planer för kommande årsrapport. KLT kommer även att berätta om sin satsning på tilläggsfrågor riktade till bilister


    Anmälan senast den 30 september.