• 06 okt

    Framtidens kapacitetstilldelning - vad händer inom EU

    6 okt kl. 10:00-12:00

    Plats: Digitalt

    EU-kommissionen genomför just nu en konsekvensbedömning för att ta fram nya lagförslag för planeringen och tilldelningen av kapacitet på järnväg. Den omfattar både en revidering av godskorridorförordningen (som sannolikt kommer att bli korridorer även för persontrafik) och ett eventuellt införande av TTR-modellen för kapacitetstilldelning. Parallellt med Kommissionens arbete pågår en rad andra europeiska initiativ för framtidens järnvägsmarknad. Vid detta möte redogör Trafikverket och Transportstyrelsen för sina erfarenheter från det internationella samarbetet och vad olika vägval inför framtiden kan innebära för den svenska järnvägen. Linda Thulin, Trafikverket, ordförande i godskorridoren ScanMed och vice president i RailNetEurope, Gustav Sjöblom, Transportstyrelsen, utredare och co-chair för WG Access i Independent Rail Regulators’ Group, och Åsa Tysklind, Trafikverket.


    Anmälan senast den 5 oktober.