Framtidens kapacitetstilldelning - vad händer inom EU