• 23 jan

  Översiktskurs Serviceresor

  23 jan - 27 jan kl. 08:00-17:00

  Plats: Lund

  Uppdragsutbildning Lunds Universitet

  Syftet med kursen är att ge en översikt över området serviceresors olika delar. Kursen berör kunder och deras behov, resformer, aktörer, teknik och annan kunskap som krävs för att kunna leverera serviceresor av hög kvalitet. Målet med kursen är att fler ska få en helhetssyn över området och att detta kan leda till en fördjupad diskussion om hur serviceresor kan utvecklas. Kursen ger både grunderna och en bredd av vad som är nödvändigt att känna till om serviceresor. Kursen är tänkt att tydliggöra vilka förutsättningar som påverkar serviceresorna utformning, från kundbehov till verksamhetens behov och möjligheter till utformning.


  Anmälan senast den 30 november.