Startskott för kollektivtrafikens framtidsprojekt med ny programförklaring

Den 20 juni 2022 hölls en branschdag med presentation av mål, vision och den digra åtgärdslistan för kollektivtrafikbranschen och politikerna för att nå klimatmålen. Dessutom fick de drygt hundra deltagarna medverka i en workshop för framtiden.

På plats fanns representanter från hela branschen och även  infrastrukturminister Tomas Eneroth medverkade och tog del av programförklaringen. Alla fick även bidra till framtidsvisionerna under en workshop kring hur varje enskild operatör, myndighet och politiker kan bidra för att uppnå målet.

Här är filmen från konferensen: