Seminarium Persontrafik: Branschens mål och visioner för att utveckla kollektivtrafiken – så här ska det gå till

På eventet Persontrafik i Stockholm kommer branschen att fortsätta att följa upp målen och punkterna i programförklaringen.

Under 2021 tog Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen initiativet till ett nytt branschprojekt för kollektivtrafiken. Efter det stålbad som branschen gick igenom under pandemin behövdes en nystart och satsning framåt, med högt satta mål och visioner. I branschens programförklaring finns en rad åtgärder som ska genomföras för att bidra till ett hållbart samhälle. Var är vi nu och vad vill branschen framöver? Projektet knyter an till branschens tidigare mål om ett fördubblat resande. Möt styrgruppen för projektet som berättar om nästa steg mot nya mål.

Tid: 25 oktober, 13.30-14.30
Plats: Stockholmsmässan

Medverkande:

  • Kristoffer Tamsons, ordförande Svensk Kollektivtrafik
  • Tomas Byberg, ordförande Sveriges Bussföretag
  • Henrik Dahlin, vice orförande Tågföretagen