Åtgärdslista - det här ska vi göra

Med Programförklaringen följer en diger lista av åtgärder som krävs för att nå målet. Här har vi sammanställt en att göra-lista med beslut, projekt och konkreta uppgifter som gäller både bransch och politiker. Listan är ett levande dokument och kommer att uppdateras, fyllas på och bockas av allt eftersom.

Grönt ljus  Gult ljus  Rött ljus

Uppdragen är uppdelade i tre delar: Klart, På gång och Återstår. En del är relativt lätta att uppnå, andra kommer att ta mer tid och kraft, men de är alla viktiga för att nå målet.

Nu kör vi!

 

Gör den kollektiva resan attraktiv
Låt kollektivtrafiken bygga samhället
Attrahera fler stolta medarbetare
Främja innovation och ny teknik
Samhällsnytta