Attrahera fler stolta medarbetare - det här ska vi göra!

För att upprätthålla och utveckla kollektivtrafiken nu och i framtiden behövs omfattande rekryteringar.

Det här kan och vill branschen själva göra

Grönt ljus

Klart
• Ta fram en branschgemensam rekryteringssida: jarnvägsjobb.se
• Lyfta initiativ som bidrar till att stärka den positiva bilden av att jobba inom kollektivtrafik; såsom bussförar-SM, Persontrafik, Kollektivtrafikens Dag, Woman in Rail
• Beslut om att starta Järnvägscollege
• Start Järnvägscollege

 

Gult ljus

På gång

• Samarbeten med nationella, regionala, kommunala och privata utbildningsanordnare för att utveckla branschens utbildningar, inkl språkutbildningar och trygghetsutbildningar
• Hitta lösningar för attraktivare scheman via AI-teknik
• Samarbeta med Arbetsförmedlingen för att minimera regionala och lokala arbetskraftsbrister

 

Dessa politiska reformer krävs

Gult ljus

På gång

• Öronmärk medel i Trafikverkets anslag som finansierar Teknik-college för järnvägens kompetensförsörjning

 

Rött ljus

Återstår
• Ändra regelverken: sänk bussföraråldern och slopa 50 km-gränsen för unga bussförare
• Finansiera utbildningar
• Utöka dagens CSN-stöd så att det också omfattar D-körkort.