Främja innovation och ny teknik - det här ska vi göra!

Nya innovationer och ny teknik kan underlätta för resenärer och skapa nya smarta resenärslösningar.

Det här kan och vill branschen själva göra

Gult ljus

På gång
• Kommunicera klimatnyttan med miljötekniken som används för att minska kollektivtrafikens utsläpp
• Kommunicera och diskutera både de möjligheter och de utmaningar som autonoma fordon för med sig för kollektivtrafiken
• Workshop med BusNordic
• Lyfta goda exempel på vad som görs inom området för biljettsystem och smarta resenärslösningar, i Sverige och internationellt
• Samarbeta med Trafikverket kring regeringsuppdraget om ett nationellt biljettsystem
• Driv frågan kring zoner som styrs med geofencing för ökad säkerhet
• Inför aktiv/passiv parkering för tågen för att minska energiförbrukning
• Prioritera innovation i modellavtal och kravbilagor från Kollektivtrafikens Avtalskommitté
• Ta fram avtalsmodeller och affärsmodeller för autonoma fordon

 

Dessa politiska reformer krävs

Rött ljus

Återstår
• Avsätt medel för forskning och utveckling kring teknisk utveckling, innovation och kollektivtrafik generellt
• Förbättra möjligheterna att genomföra piloter av nya trafikkoncept, tjänster och teknik.