Samhällsnytta

Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället, till exempel genom att vidga arbetsmarknadsregionerna och minska klimatutsläppen.

Det här kan och vill branschen själva göra

Grönt ljus

Klart
• Ta fram information om hur kollektivtrafiken bidrar till samhällsnyttan
• Sammanställa och kommunicera aktuell statistik kring kollektivtrafikens utsläpp för att jämföra med klimatmålen

Gult ljus

På gång
• Ta fram och sprida goda exempel med satsningar på ökat utbud, ökad tillgänglighet och ökad kvalitet
• Sammanställa och kommunicera kollektivtrafikens positiva utveckling och attraktivitet