Rapporter, utredningar och foldrar

Branschorganisationerna publicerar löpande rapporter och utredningar som underlag för fortsatt utveckling av kollektivtrafiken. Här hittar du ett antal som producerats de senaste åren.

Under rubriken Resenärerna finns även statistik om resvane- och nöjdhetsundersökningar från Kollektivtrafikbarometern och Barometern för anropsstyrd trafik, ANBARO.