Gemensamt projekt för kollektivtrafiken i framtiden

Kollektivtrafiken.se är ett branschgemensamt projekt som drivs av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen. Tillsammans har vi tagit fram mål, visioner och konkreta förslag på hur vi kan utveckla kollektivtrafiken i Sverige.

Branschens tidigare gemensamma mål om ett fördubblat resande till 2020 och en fördubblad marknadsandel på sikt var på god väg att uppnås innan pandemin slog till. Nu är det dags att ta nästa steg med nytt mål: 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva.

Projektet startade i oktober 2021 och kollektivtrafiken.se lanserades i juni 2022.

Tillsammans tar vi fram: 

  • En vision och nytt mål för att utveckla kollektivtrafiken framåt
  • En programförklaring med förslag på politiska reformer som kan stödja en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och leda till de uppsatta målen.
  • En åtgärdslista med gemensamma åtaganden och goda exempel
  • Kommunikationsmaterial för spridning av fakta om branschen


För mer information, kontakta
Pierre Sandberg, vd Tågföretagen
Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag
Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik

 
För faktafrågor och källhänvisningar, kontakta

Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik