Attrahera fler stolta medarbetare

Kollektivtrafiken rullar tack vare många människors gemensamma arbete. Kollektivtrafiken är en stor arbetsgivare, med över 36 000 anställda över hela Sverige. Men för att upprätthålla och utveckla kollektivtrafiken behövs omfattande rekrytering. Exempelvis är 20 procent av de svenska bussförarna idag över 60 år och nästan var fjärde lokförare är 55 år eller äldre.

Det här kan och vill branschen själva göra:
● Kollektivavtal. Arbeta vidare för att medarbetare i branschen omfattas av gällande kollektivavtal, för en bra arbetsmiljö, goda villkor och sund konkurrens.
● Samarbeta med Arbetsförmedlingen för att minimera regionala och lokala arbetskraftsbrister.
● Attraktiva yrkesutbildningar. Prioritera samarbetet med nationella, regionala, kommunala och privata utbildningsanordnare för att utveckla branschens utbildningar med fokus på framtida kompetensbehov.
● Ta ansvar som integrationsmotor. Arbeta för att stötta våra medarbetare så att de får en trygg plats i arbetslivet.


På dessa områden behövs det politiska reformer:
● Ändra regelverken. Sänk bussföraråldern och slopa 50-kilometersgränsen för unga bussförare.
● Finansiera utbildning. Utöka dagens CSN-stöd så att det också omfattar D-körkort. Öronmärk medel i Trafikverkets anslag som finansierar Järnvägscollege för järnvägens kompetensförsörjning.

Gå till vår åtgärdslista