Svensk Kollektivtrafiks Årskonferens 3-4 december 2019

Tack till alla som deltog på årskonferensen på Piperska Muren i Stockholm. Dokumentation och utvärdering är skickad till deltagarna via mail.