Försäljningsstrategi/ Företagsförsäljning

Nätverket Försäljningsstrategi/Företagsförsäljning riktar sig till de som arbetar med försäljningsstrategier och erbjudanden till företag och organisationer hos regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag.

Nätverket diskuterar, sprider kunskap och utvecklar bl a metoder om hur det går att öka tjänste- och arbetsresandet med kollektivtrafik – en marknad med mycket stor potential.

 

Mattias Adell

Projektledare affärsutveckling och miljö

Mobil: 072-520 73 21

mattias.adell@svenskkollektivtrafik.se Maila mig