Företagsförsäljning

Nätverket Företagsförsäljning riktar sig till de som arbetar med erbjudanden till företag och organisationer hos regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag.

Nätverket diskuterar, sprider kunskap och utvecklar metoder om hur det går att öka tjänste- och arbetsresandet med kollektivtrafik – en marknad med mycket stor potential.

 

Mattias Adell

Projektledare affärsutveckling och miljö

Mobil: 072-520 73 21

mattias.adell@svenskkollektivtrafik.se Maila mig