Erfarenhetsutbyte för medlemmar

- MERIT är ett viktigt nätverk för mig som arbetar med färdtjänst. Färdtjänsten står bara för ca 3,5 procent av all kollektivtrafik i Sverige kopplat till antalet resenärer så vi är få som arbetar med frågorna. Samtidigt står den särskilda kollektivtrafiken i vilken färdtjänsten ingår för mycket stora kostnader inom kollektivtrafiken och det är väldigt viktigt att vi samarbetar nationellt för att förbättra och effektivisera. Det säger Kenneth Svärd, affärsområdesansvarig för färdtjänst, SLL och medlem i nätverket.

- Vi lär av varandra och det är kul att träffa kollegor som pratar samma språk och har erfarenheter från olika delar av landet. Hos mig i Stockholms län är trafiksituationen väldigt varierande, det är inte bara storstad. Även om det är många brukare av färdtjänst i de centrala delarna så har vi andra delar av länet där vi snarare har gemensamma frågeställningar med de glesbefolkade länen. Därför är ett ständigt lärande och ett samarbete över hela Sverige viktigt. 

Vi samarbetar mycket rent tekniskt inom MERIT, till exempel kring planeringsfrågor och avtal. Vi arbetar också för att skapa nationella standarder kring specialfordon. Om vi kan enas kring funktioner för till exempel låggolvsfordon så blir det ju inte lika dyrt för tillverkarna och operatörerna. Vårt nästa samarbetsprojekt handlar om att påverka för bättre anpassning av hjälpmedel till kollektivtrafiken.

Vi diskuterar även mycket statistik och mätbarhet. Genom verktyget ANBARO mäter vi nöjdheten på anropsstyrd trafik och där kan vi se om våra förbättringar påverkar även de mjuka värdena. Smarta fordonslösningar påverkar ju även resenärerna positivt. Resorna blir säkrare och olyckorna minskar, säger Kenneth.