Vi är med i Miljönätverket

Gå med i miljönätverket du också! Här är några röster från medlemmar som är med idag.

daniel_bernhardt

- Miljönätverket är inte bara ett nätverk där erfarenheter utbyts mellan branschkollegor utan en plats där framtidens branschstandarder för miljö och klimat utvecklas. En annan stor nytta är föreläsningar från yttre aktörer, t ex experter inom elektrifiering, HVO och biogas som bidrar till att medlemmarna i nätverket får nya kontakter och mer kunskap att ta med sig hem till arbetet på hemmaplan.

Daniel Bernhardt
Chef Särskild Kollektivtrafik, Hallandstrafiken AB

 

- Som miljöansvarig trafikutvecklare för Länstrafiken i Västerbotten har jag ingen kollega att rådfråga eftersom jag jobbar ensam ansvarig för miljöfrågor. Miljönätverket är därför viktigt för mig att delta i för att få möjlighet att ta del av andra tjänstepersoners erfarenheter och kunskaper runt om i Sverige. Genom att vara med i Miljönätverket ges dessutom möjlighet att påverka utformningen av bland annat miljökravsbilagan vilket känns viktigt för oss i Västerbotten. 

Helena Björn
Trafikutvecklare, Länstrafiken i Västerbotten

 

- Jag uppskattar verkligen Svensk Kollektivtrafiks miljönätverk och framför allt de gemensamma aktiviteterna kring miljökravsbilagorna. Även information från olika externa föreläsare är viktigt, speciellt nu när det händer mycket och snabbt inom området miljö i samband med trafik och fordon.

Mikael Kopp
Kvalitetscontroller, Jönköpings Länstrafik

 

- Träffarna i Miljönätverket är guld värda! Här träffas vi som på något sätt arbetar med miljö och hållbarhet i våra respektive verksamheter. Tankar och idéer byts medlemmarna emellan och vi bygger nätverk som kan användas när vi är på hemmaplan igen. På agendan finns även intressanta föredrag av externt inbjudna föreläsare. Kom med du också så vi blir fler!

Maria Nielsen
Avdelningschef Infrastruktur och Miljö, Jönköpings Länstrafik