Presidiekonferenser

Svensk Kollektivtrafik arrangerar årligen tillsammans med SKR en konferens för presidierna hos regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag.