Presidiekonferenser

Svensk Kollektivtrafik arrangerar årligen tillsammans med SKL en konferens för presidierna hos regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag.

Nästa konferens äger rum den 22-23 augusti i Stockholm. Läs mer här.

Dokumentation från senaste konferensen finns här (inloggning krävs, för mer info kontakta Anita Stenhardt)