UPNÄT

Svensk Kollektivtrafik driver ett nätverk, UPNÄT, för de som arbetar med upphandling och avtalsfrågor hos våra medlemmar.

Vid nätverksträffarna utbyts erfarenheter kring olika upphandlingsfrågor och frågor kring Avtalsprocessen och modellavtal.

Nätverket har också kontakt med Indexrådet, där representanter från Svensk Kollektivtrafik tillsammans med representanter från Sveriges Bussföretag tar upp aktuella indexfrågor.

 

Mattias Adell

Projektledare affärsutveckling och miljö

Mobil: 072-520 73 21

mattias.adell@svenskkollektivtrafik.se Maila mig