UPNÄT

Svensk Kollektivtrafik driver ett nätverk, UPNÄT, för de som arbetar med upphandling och avtalsfrågor hos våra medlemmar.

Vid nätverksträffarna utbyts erfarenheter kring olika upphandlingsfrågor och frågor kring Avtalsprocessen och modellavtal.

Nätverket har också kontakt med Indexrådet, där representanter från Svensk Kollektivtrafik tillsammans med representanter från Sveriges Bussföretag tar upp aktuella indexfrågor.

 

Planerade kollektivtrafikupphandlingar
Som planeringsverktyg för beställare och trafikföretag har Svensk Kollektivtrafiks nätverk UPNÄT tagit fram en sammanställning av planerade kollektivtrafikupphandlingar i hela Sverige till och med 2030. Listan är uppdaterad sommaren 2022 och aktuell från augusti 2022.

Jens Tångefjord

Affärsutvecklare, projektledare upphandling, försäljning, bussdepå, biljettkontroll, kombinerat resande, MaaS.

Mobil: 072-994 22 32

jens.tangefjord@svenskkollektivtrafik.se Maila mig