VD/Förvaltningschefsmöten

Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) möten för VDar och förvaltningschefer hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen.

Mötena avser erfarenhetsutbyte med externa föreläsare och lägesrapporter där aktuella frågor diskuteras och stäms av.