Kontoret

Johan Wadman

VD

Mobil: 070 - 762 33 23

johan.wadman@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Tomas Ahlberg

Projektledare Järnväg

Mobil: 072-997 20 88

tomas.ahlberg@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Ann Dahlin

Administration

Mobil: 072-581 10 34

ann.dahlin@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Annarella Löfblad

Projektledare hållbarhet, tillgänglighet, säkerhet

Mobil: 072 – 999 42 35

annarella.lofblad@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Lars Sandberg

Analytiker

Mobil: 076-798 39 98

lars.sandberg@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Anita Stenhardt

Projektledare förarcertifiering, marknad, event, styrelse

Mobil: 070-588 08 69

anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Jens Tångefjord

Affärsutvecklare, projektledare upphandling, försäljning, bussdepå, biljettkontroll, kombinerat resande, MaaS.

Mobil: 072-994 22 32

jens.tangefjord@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Agneta Weissglas

Kommunikationsansvarig

Mobil: 070-790 22 37

agneta.weissglas@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Jonas Johansson

Projektledare Serviceresor (Kraftsamling MERIT)

Mobil: 076-125 19 77

jonas.johansson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig