Järnvägspolitisk strategigrupp

Svensk Kollektivtrafik har en politisk arbetsgrupp för att hantera strategiska övergripande järnvägsfrågor.

Gruppen arbetar med att öka kunskapen kring branschens förutsättningar och  för att bevaka och förbättra förutsättningar och villkor för offentligt organiserad kollektivtrafik på järnväg. 

Majoriteten av persontågsresorna i landet (86%) sker med samhällsorganiserad trafik och målet med gruppen är att stärka den trafikens gemensamma röst gentemot myndigheter samt den nationella och europeiska politiska arena.

Den politiska arbetsgruppen utses med representanter från de förtroendevalda antingen i styrelse för Svensk Kollektivtrafik eller någon av dess aktiva medlemmar.

 

Järnvägspolitisk strategigrupp för mandatperioden 2019-2023

Ordförande:
Per Wahlberg (M), ordförande i Din Turs styrelse, förbundsdirektionen, Västernorrland

Vice ordförande: 
Monica Johansson (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden Sörmlandstrafiken, Region Sörmland        

Ledamöter
Anders Andersson (KD),
 oppositionsråd Kollektivtrafik, Kalmar Länstrafik
Gösta Bergenheim (M), ordförande Hallandstrafiken, Region Halland
Alex Bergström (S), 2:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen
Peter Christensen (L), ordförande Trafiknämnden, Blekingetrafiken
Nicke Grahn (L),vice ordförande Kollektivtrafikutskottet, RKM Västerbotten, Region Västerbotten
Nina Höjer (S), regionråd, ordförande Länstrafiken Örebro, ledamot Mälardalstrafik, Region Örebro
Jesper Johansson (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Värmland   
Miko Månsson (S), ordförande Östgötatrafiken AB, Östgötatrafiken
Björn Thodenius (M), 1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen
Peter Wretlund (S), trafikregionråd, Kalmar länstrafik   
Carina Zachau (M), regionråd, ordförande i kollektivtrafiknämnden, Skånetrafiken         
Anders Öberg (S), regionråd, Norrbotten                                              Johan Örjes (C), regionråd, ansvarig för Regionala utvecklingsfrågor och kollektivtrafikfrågor, Region Uppsala - UL                 

                                                      

         

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig