Upphandling Kollektivtrafikbarometern

Nu bjuder vi in till upphandling av leverantör för Kollektivtrafikbarometern för tiden 2024 och framåt. Syftet är att finna en leverantör som kan genomföra undersökningen, bearbeta och redovisa resultat samt tillhandahålla resultaten till uppdragsgivaren och medlemsorganisationerna för egna analyser via adekvata verktyg.

Kollektivtrafikbarometern är attityd- och resvaneundersökningen som under 2022 lockade mer än 100 000 slumpmässigt utvalda svenskar att berätta om vad det tycker om kollektivtrafiken och sina resvanor. Undersökningen sker löpande sedan 2001 både via webb och telefon och samordnas av Svensk Kollektivtrafik på uppdrag av våra medlemmar. Resultaten används av både politik och förvaltning, media, forskning och studenter. Det är dessutom den undersökning som står för uppföljning kring branschmålet kring kollektivtrafikens marknadsandel. 

Kollektivtrafikbarometern används främst av Svensk Kollektivtrafik samt våra medlemsorganisationer. Resultaten används också av myndigheter, forskning och trafikföretag samt av media för att analysera och redovisa kollektivtrafiken.

Sista ansökningsdag är 2023-03-07.

Läs mer om upphandlingen i vår upphandlingsannonsering.