Nyheter

  • Miljörapport i Almedalen

    Klimatutsläppen från transporterna ska minska med 70 procent till år 2030 och kollektivtrafiken är ett mycket viktigt medel att minska utsläppen av...

  • Seminarium om koncessioner

    Den nya upphandlingslagstiftningen öppnar för koncessioner i kollektivtrafikupphandlingar. I Sverige har vi i dagsläget få exempel på detta inom...

  • Seminarium om Bus Nordic

    Det nya upphandlingsdokumentet Bus Nordic är snart färdigt för användning. Därför anordnar Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, ett seminarium...

Tillsammans kan vi fördubbla!