Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA)

Deltagarna i Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA) representerar en bred kunskap från såväl beställar- som entreprenörssidan från hela Sverige.

Kollektivtrafikens avtalskommitté har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess, framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Genom att ta tillvara goda exempel, utveckla standardiserade dokument och modellavtal samt sprida kunskap om innovativt upphandlingsarbete ger Avtalsprocessen förutsättningar för mer kollektivtrafik för pengarna och goda upphandlingar för båda parter. Årligen handlar offentliga beställare upp kollektivtrafik av trafikföretag för 32 miljarder kronor. De dokument och verktyg som tas fram inom arbetet granskas juridiskt och finns tillgängliga här.

Ledamöterna är:

Ordförande
Ewa Rosén, konsult

För SKL
Ordinarie ledamot Magnus Ljung, SKL
Suppleant, Henrik Sollenborn, suppleant, RKM Sörmland 

För Svensk Kollektivtrafik
Ordinarie ledamot Conny Malmström, Östgötatrafiken
Suppleant Iveta Sandström, SLL
Adjungerad ledamot Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik

För Svenska Taxiförbundet
Vakant

För Branschföreningen Tågoperatörerna
Ordinarie ledamot Dan Olofsson, SJ 

För Sveriges Bussföretag
Ordinarie ledamot Henrik Birath, Björks & Byberg
Suppleant Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag

För Trafikverket
Adjungerad ledamot Johan Holmér