Indexrådet  säkerställer neutrala affärer

Det branschgemensamma Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i bussbranschen.

Parterna enas löpande om innehållet i indexrekommendationerna och ståndpunkter av principiell natur beslutas i de respektive styrelserna.

Det branschgemensamma indexrådet har medlemmar från Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik.

Kontakt: Jonas Kjernald, ordförande, Lars Annerberg, sekreterare

Medlemmar Indexrådet

Från Svensk Kollektivtrafik: Jonas Kjernald, biträdande ekonomidirektör, Västtrafik (ordförande), Peter Svahn, sektionschef på Trafikförvaltningen, Region Stockholm, Tommy Laestander, Avtal & upphandlingsstrateg hos Länstrafiken i Västerbotten, Erik Isacsson, controller på Skånetrafiken, Lisa Wallin, förvaltningscontroller på region Jämtland Härjedalen.

Från Sveriges Bussföretag: Lars Annerberg, ansvarig för linjetrafikfrågor på Sveriges Bussföretag (sekreterare i rådet), Eric Hammarberg, anbudscontroller på Keolis Sverige AB, Thomas Samuelsson, anbudsanalytiker, Nobina, Anders Lundström, Byberg & Nordin, Linus Nerman, Anbudsdirektör Arriva.