Webbseminarier om vägledningarna

Varmt välkomna till en serie webbseminarier där Svensk Kollektivtrafik via Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, presenterar vägledningar för utveckling av kollektivtrafiken. Två superintressanta timmar där vi kommer att fokusera på de viktigaste delarna i en upphandling!

Webbinarierna kommer att utgå från de nya vägledningarna Vägledning för upphandling av kollektivtrafik, Kvalitetsutvärdering och Vägledning för tågupphandling.

Vägledningarna syftar till att vara ett stöd vid genomförande av kollektivtrafiksupphandlingar med buss, tågtrafik och andra transportslag. Eftersom de är gemensamt framtagna av båda RKM och trafikföretag speglar den förutsättningar och behov hos båda parter. 

Ansvarig för webbinarierna är KollAs ordförande Ewa Rosén och är fördelade på olika tillfällen med ett uppsamlingsheat för den aktuella tidpunkten för seminariet inte fungerar. 

 

Tidpunkter för webbinarierna

Den 11 november kl 10-12

Den 17 november kl 10-12

Den 19 november

Den 20 november kl 10-12

Extratillfälle den 24 november kl 10-12

 

För mer info, kontakta Ewa Rosén.