Buss 2014 och 2010

Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag tog fram dokumentet 2014 som var en uppdaterad version av det tidigare publicerade Buss 2010. Syftet med Buss 2014 och 2010 har varit att att utgöra standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige och beskriva de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om. Under 2018 tar dokumentet Bus Nordic över som branschstandard för kommande upphandlingar.

Bussar tagna i trafik första gången 1/6 2019 i trafikavtal som upphandlats ska istället använda Bus Nordic som kravbilaga. Bussar som redan är i trafik ska uppfylla den kravbilaga som gällde vid tiden för dess tagande i trafik första gången.

Arbetsgruppen rekommenderar starkt att beställaren inte gör några undantag utan använder ett och samma dokument i dess helhet. Dokumentet utgör en avtalsbilaga till de modellavtal som Partnersamverkan har tagit fram.

Arbetsgruppen bakom Buss 2014 består av representanter från trafikföretagen, trafikbeställarna, busstillverkarna och branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag.