Inspiration vid skolskjutsupphandlingar

Ska du upphandla skolskjuts? Som inspiration finns här ett fullständigt underlag från en väl genomförd, riktig upphandling. Dokumenten kan användas som hjälp med t ex formuleringar och som checklista.