Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

När fler reser tillsammans medför det fördelar för såväl miljö, klimat, trängsel och trafiksäkerhet. För att fler ska välja kollektivtrafiken är det viktigt att resenären upplever att det är tryggt och säkert och att alla resenärer har tillgänglighet till fordon och hållplatser.

Genom det branschgemensamma programmet för Trygghet och Säkerhet är vi överens om att arbeta för att ytterligare förbättra tryggheten och säkerheten inom kollektivtrafiken. Vi har antagit en vision för Trygghet och Säkerhet och avser att agera för att hela branschen arbetar i enlighet med denna. Genom det ökar kollektivtrafikens attraktivitet och fler väljer att resa kollektivt istället för med egen personbil.

Kontakt:

Erik Risberg, Sveriges Bussföretag

 

Aktiviteter inom området Tillgänglighet

Inom Partnersamverkan följer vi Trafikverkets modellarbete med målstyrning och resultatkonferenser, deltar i RTAF (Trafikverkets nationella tillgänglighetsråd) och bistår Trafikutskottet med uppföljning av tillgänglighet för funktionshindrade.

Frågor kring tillgänglighet och kollektivtrafikens anpassning för funktionsnedsatta resenärer hanteras också i andra forum, bl a inom ramen för Avtalsprocessens dokument och kravbilagor, t ex Bus Nordic och Buss 2014.