Modellavtal & kravbilagor

Här finns branschgemensamma avtalsrekommendationer inklusive modellavtal för tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal, samverkansavtal samt modellavtal för anropsstyrd trafik.

Här finner du också branschgemensamma fordonskrav för bussar (Bus Nordic och Buss 2014) samt andra kompletterande bilagor. 

Spårvagnstädernas avtalsrekommendationer hittar du här.

Kontaktperson: Ewa Rosén

Handlingarna finns även i wordformat och kan beställas här.