Om oss

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna inom Kollektivtrafiksverige. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.

Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Tågföretagen, Sveriges Kommuner och Regioner samt Jernhusen. Gemensamt drivs projekt och aktiviteter inom två huvudområden: att kommunicera och följa upp fördubblingsmålet och att utveckla avtalsprocessen.

 

Modellavtal och vägledningar

Vi tar fram stöd, modellavtal, verktyg och vägledningar som stöd för alla som arbetar med kollektivtrafik i Sverige. Här hittar du också broschyrer, branschgemensamma avtalsrekommendationer inklusive modellavtal och kravbilagor, branschgemensamt miljöprogram och funktionskrav för olika fordon.

Goda exempel

För att visa på fördelarna med ökad kollektivtrafik håller vi hela tiden utkik efter goda exempel från branschen, exempel som kan inspirera och vägleda andra på vägen mot målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel och som i praktiken visar att resandet faktiskt går att öka.

Kom gärna med förslag på goda exempel att visa. De goda exemplen kan vara stora som små, enkla som komplexa. De kan vara lösningar på framtida utmaningar eller nya lösningar på gamla problem och de ska utgöra exempel på gränslösa samarbeten eller innovationskraft i branschen i fördubblingens anda.