Almedalsseminarium: Kan delad mobilitet öka kollektivtrafikens attraktivitet?

Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Det var utgångspunkten för Partnersamverkans seminarium i Almedalen, där vi presenterade en helt ny rapport med fakta och statistik och diskuterade nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering.

Intresset för delad mobilitet, MaaS och nya mobilitetstjänster inom kollektivtrafiken ökar. Men kan det bidra till att minska klimatutsläppen och göra kollektivtrafiken attraktivare och i så fall på vilka sätt? Hur ska tjänsterna finansieras - är det till exempel vettigt att flytta över subventionering från traditionell kollektivtrafik till tjänster för delad mobilitet?

På seminariet presenterade WSP en rapport på uppdrag av Partnersamverkan, med fakta och statistik kring olika former av delad mobilitet. Rapporten innehöll även prognoser för det framtida resandet med mobilitetsformerna år 2030. I rapporten analyseras effekterna på klimatmål, de transportpolitiska målen, människors tillgänglighet, bilresandet och kollektivtrafiken genom de olika formerna av delad mobilitet.

Moderator var Lennart Ekdal.

Länk till Almedalsprogrammet

Länk till rapporten


Medverkande:

  • Felix Miranda Thyrén, Expert, WSP
  • Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Region Stockholm
  • Elin Gustafsson, ledamot Trafikutskottet
  • Eva Tiséus, Marknads- och kommunikationsdirektör, Transdev
  • Helena Leufstadius, VD, Svensk Kollektivtrafik
  • Lennart Ekdal, Moderator