Bakgrund

Partnersamverkan startade 2008 då en enad kollektivtrafikbransch tog stafettpinnen efter den statliga utredningen Koll Framåt och presenterade sin ambition för Näringsdepartementet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på lite sikt och kollektivtrafikresandet till år 2020.

2008-2009
Under våren 2008 presenterade branschföreningarna en gemensam handlingsplan för regeringen. Förslaget utgjorde underlag för överläggningar mellan branschen och regeringen den 15 maj 2008.

Tillsammans startade branschföreningarna Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik som innebär att hela kollektivtrafikbranschen arbetar tillsammans för att nå fördubblingsmålet. Ett tiotal delprojekt genomfördes under hösten 2008 och våren 2009. Partnersamverkan genomförde 14 tankesmedjor på nationell och regional nivå där drygt 3 000 politiker och representanter från trafikhuvudmän, operatörer, samverkansorgan, kommuner, landsting och andra intressenter samlades för att utbyta erfarenheter och idéer.

2009-2012
Kunskapslyftet påbörjades som ett delprojekt med syftet att öka insikt och kunskap om varför det är nödvändigt att kund- och resultatorientera kollektivtrafiken och vad som krävs för att lyckas utifrån branschens kunskaps- och utvecklingsbehov. Kunskapslyftet skulle fungera som den naturliga kopplingen mellan akademin, branschen och den fortsatta kollektivtrafikforskningen för att öka kompetensen och säkerställa viktig kunskapsöverföring inom branschen.

Tillsammans med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm togs ett specialanpassat ledarutvecklingsprogram fram som syftar till att utveckla ett nytt slags ledarskap, ”på tvärs”, där ledare i branschen lärde sig att arbeta tillsammans över gränserna på nytt sätt. 2011 genomfördes även gränsöverskridande utbildningsinsatser för ytterligare personalkategorier i branschen.

En FoU-grupp definierade vilka önskemål om forskning som finns med hänsyn till behovet av kunskap som stöttar branschens fördubblingsarbete. De tog fram förslag till forskningsområden och lämplig samverkansmodell mellan forskningen.

2012
Ett konkret sätt att visa på möjligheter att fördubbla är projektet Goda Exempel, där Partnersamverkan samlat in spännande exempel från kollektivtrafikbranschen, exempel som kan inspirera och vägleda andra på vägen mot målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Som ett led i detta arrangerades en nationell tävling för goda exempel som avgjordes vid den Nationella Inspirationsdagen på Berns salonger i Stockholm den 27 mars 2012.

Tävlingen resulterade i 96 nominerade Goda Exempel. Av dessa valdes 8 ut att delta vid finalen. Trafiklab och TravelHack vann i kategorin Goda Intentioner och Byabussen vann i kategorin Goda Resultat. Vinnarna fick, förutom ära och berömmelse - en Fördubblingspokal, ett diplom, blommor och ett presentkort på en dag med ett filmteam.

2014
I juni 2014 ändrades namnet från Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik till Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. En av anledningarna var att en stor del av de olika fördubblingsprojekten som drivits gemensamt nu blivit vägledningar, avtalsprocesser och branschgemensamma rekommendationer. 

2020-2022
I januari 2020 förändrades deltagande organisationer; Svenska Taxiförbundet gick ur, SKL blev SKR och Branschföreningen Tågoperatörerna blev Tågföretagen.

I januari 2021 gick Trafikverket ur. I januari 2022 gick Svenska Taxiförbundet in i Partnersamverkan igen.