Tillsammans förbättrar vi kollektivtrafiken

När fler väljer bussen, tåget och taxin istället för den egna bilen kan vi tillsammans resa mot ett mer hållbart samhälle. Kollektivtrafiken skapar värden både för den som reser och för vårt samhälle. Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna inom kollektivtrafiksverige.

Där kan vi diskutera gemensamma frågeställningar och problem, vilket underlättar hantering av både dagsaktuella frågor och framtida utmaningar. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel av det motoriserade resandet.