Tillsammans förbättrar vi kollektivtrafiken

När fler väljer bussen, tåget och taxin istället för den egna bilen kan vi tillsammans resa mot ett mer hållbart samhälle. Kollektivtrafiken skapar värden både för den som reser och för vårt samhälle. Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna inom kollektivtrafiksverige.

Där kan vi diskutera gemensamma frågeställningar och problem, vilket underlättar hantering av både dagsaktuella frågor och framtida utmaningar. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.

Varför ska kollektivtrafiken fördubblas?

En fördubbling av kollektivtrafiken bidrar till att nå angelägna samhällsmål när det gäller miljö, sysselsättning, trafiksäkerhet och jämställdhet. En fördubbling av kollektivtrafiken skulle minska persontrafikens koldioxidutsläpp med drygt 24 procent och ge en samhällsekonomisk vinst på nästan fyra miljarder kronor. Därför arbetar en enad bransch mot visionen ”kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”.