Aktuella frågor inom KollA

Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess, framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Här är två aktuella frågor som har ställts till kommittén.

Övertagande av personal vid entreprenörsbyten.
Finns det krav på övertagande av personal vid entreprenörsbyte? Vad innebär kollektivtrafikförordningens skrivning i samband med detta? KollA arbetar med frågorna och har som ambition att uttala sin bedömning efter sitt möte i januari 2015.

Rätten att sätta pris för resenär
Kan man överlämna ansvaret att sätta priset ut mot kund till ett trafikföretag (i t.ex. ett koncessionsavtal) om det är landstinget som är RKM och ansvarig för kollektivtrafiken i länet? Landstinget lyder ju under kommunallagen som säger att fullmäktige tar beslut om taxor. KollA arbetar med frågan och har som ambition att uttala sin bedömning efter sitt möte i januari 2015 då också beskrivande exempel ska redovisas.

 

Läs mer om Kollektivtrafikens Avtalskommitté.