2018-07-04

Almedalsseminarium med klimatnytta

Det blev en livlig debatt om kollektivtrafiken och klimatet när Partnersamverkan presenterade den nya klimatrapporten på ett seminarium under Almedalsveckan. Rapportens prognos är att redan år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år.

Karin Brundell Freij från WSP presenterade rapporten om hur kollektivtrafiken kan bidra till att minska klimatutsläppen på flera sätt, bland annat genom att öka marknadsandelen och genom att minska utsläppen från kollektivtrafiken. 

– Kollektivtrafiken förväntas minska sina koldioxidutsläpp med 600 000 ton från 2010 till 2030. Det har hänt en del mellan 2010–2016, kollektivtrafiken håller på att bli grön, berättar Karin Brundell Freij.

En slutsats ur WSP:s rapport är att framkomlighet för busstrafik ger klimatnytta - när bussen kommer fram blir kollektivtrafiken effektivare och förbrukar mindre drivmedel. Det ger bättre trafik för resenärerna. 

– Rapporten visar att det är möjligt att reducera utsläppen ännu mer och att åtgärderna i rapporten kan öka kollektivtrafikresandet betydligt, säger Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik och ordförande för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Efter presentationen blev det en paneldebatt med politiker både från riksnivå och regional nivå med Teres Lindberg, (S), Trafikutskottet, Ulrika Frick (MP), Västra Götalandsregionen, Karl Henriksson (KD), Stockholms Läns Landsting. 

– Medel som är viktiga att använda är Bonus malus, bränslebyte, statsmiljöavtalet och självkörande bilar. Det är viktigt göra kollektivtrafiken mer attraktiv och öka andelen och få fler att vilja resa tillsammans, även på landsbygden, sa Teres Lindberg.

–  För att nå målen ska Miljöpartiet satsa på och utveckla ett offensivt trafikförsörjningsprogram. Resurser måste delas och nyttjas på rätt sätt. Vi kan inte ha bilar som står stilla 90 procent av tiden, sa Ulrika Frick.

– Vi bygger ut kollektivtrafiken kraftigt. I andra delar av landet finns det stor potential att öka resandet med kollektivtrafik. Det är stora skillnader i olika delar av landet. Vi behöver få snabbare, mer attraktiv kollektivtrafik, det kan vara avgörande faktorer för att få bort bilresandet, sa Karl Henriksson.

Ta del av rapporten

Sammanfattande folder